O Nas

Jesteśmy stowarzyszeniem, grupą  osób przekonanych, że większość problemów, konfliktów pojawiających się w  życiu można rozwiązać  lub zaradzić im na  drodze mediacji.

Nasze działania mają na celu obniżenie poziomu agresji, zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń  mające swoje źródła w konfliktach domowych, społecznych,  środowiskowych.

Promujemy MEDIACJĘ jako pokojowy sposób nawiązania konfliktów.

Wspierający rozwój struktur i aktualnych zagadnień dotyczących konfliktu interesów, mediacje, negocjacje, dialog i komunikację społeczną.

Zapewniamy kompleksową pomoc diagnostyczno-konsultacyjną w celu pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Prowadzimy mediacje:

   • Mediacje okołorozwodowe,
   • Plan wychowawczy,
   • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
   • Ustalenie kontaktów z wnukami,
   • Alimenty,
   • Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
   • Podział majątku wspólnego małżonków,
   • Zniesienie współwłasności
   • Dział spadku,
   • Zapłatę,
   • Konflikty sąsiedzkie
   • Konflikty gospodarcze,
   • Należności ze stosunku pracy,

O mediacjach

Kiedy mamy kłopoty z prawem, zawsze możemy napisać pozew do sądu, skorzystać z wiedzy internetowej, znajomych, przyjaciół czy samej kancelarii prawnej. Kiedy jednak stworzymy już dokumenty i przebrniemy przez wszystkie pytania i odpowiedzi, zaczynamy zastanawiać się ile to będzie trwało, czy udowodnimy że mamy racje czy stać nas na to nie tylko finansowo ale i emocjonalnie. Myślimy najczęściej – nie ma innego wyjścia trzeba to załatwić, uporządkować, bo nie ma po drugiej stronie partnera do rozmowy, żadne ustalenia nie przynoszą skutku, żadne obietnice się nie ziszczają a czas działa tylko na naszą niekorzyść. Piszemy więc pozew, sprzeciw , skargę.

Mało kto wie, że Kodeks Postępowania Cywilnego dał nam jeszcze inny sposób rozwiązywania kłopotów prawnych, które już istnieją lub tych, które w konsekwencji mogą znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie. Są to mediacje – niezwykle ciekawa, prosta, logiczna a przede wszystkim ludzka instytucja. Możemy z nich korzystać dla rozwiązania sporu przed rozpoczęciem procesu sądowego lub już w trakcie jego trwania.

Mediator to człowiek z wykształceniem najczęściej prawniczym  lub psychologicznym, który dodatkowo ukończył  szkołę mediacji i został  wpisany na listę stałych mediatorów sądowych. Jest więc to osoba nie tylko solidnie wykształconą ale również osoba zaufania publicznego. Jeśli zwrócimy się do mediatora z prośbą o pomoc, nasza droga do rozwiązania problemu jest nie tylko krótsza i spokojniejsza ale i dużo tańsza niż postępowanie przed sądem. Celem spotkań mediacyjnych jest wspólne rozwiązanie problemu. Mediator i uczestnicy mediacji zajmują się problemem który jest w chwili obecnej i tym jakie zasady mają obowiązywać w przyszłości aby konflikt nie powracał. W czasie mediacji nie analizuje się przeszłości, nie powołuje świadków czy biegłych, strony same załatwiają sprawę między sobą, nie ma wygranych i przegranych. Wspólnie tworzona jest Ugoda – porozumienia na dziś i na przyszłość. Po zawarciu ugody, następuje złożenie jej do sądu. Sąd na wniosek strony, niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności.

Kiedy sprawy nabrały takiego obrotu, że nie jesteśmy w stanie usiąść z druga stroną do rozmów ale gotowi jesteśmy rozmawiać o rozwiązaniu problemu, zawsze możemy skorzystać z tzw. mediacji wahadłowych. Polegają one na tym, że każda strona oddzielnie spotyka się z  mediatorem. Z nim przechodzi kolejne etapy mediacji i za jego pośrednictwem otrzymuje informacje o stanowisku drugiej strony.

Mediator nie jest naszym prawnikiem, nie reprezentuje naszych interesów. Mediator  jest osobą, która prowadzi nas przez konflikt tak aby zakończył się jak najszybciej i w sposób dla każdej ze stron mediacji korzystny i bezpieczny. Mediator nie może angażować się w konflikt, nie udziela rad, nie podsuwa pomysłów na jego rozwiązanie.  Mediator  dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kieruje spotkaniem w taki sposób aby jego uczestnicy sami  załatwili sprawę.  Czuwa jednak nad osobami biorącymi udział w mediacji i składanymi propozycjami. Jego rolą jest wychwycić naruszenie prawa w danej propozycji rozwiązania jego rolą jest wskazanie, iż przekraczane są granice zasad współżycia społecznego. Pamiętajmy, sąd odrzuci ugodę gdy zauważy, że ugoda godzi w  czyjeś dobro, poczucie godności, zagraża bezpieczeństwu strony,  łamie prawo lub zmierza do obejścia tego prawa.

Mediacje są dobrowolne, możemy z nich zrezygnować na każdym etapie sprawy. Informacje, które uzyskujemy w trakcie spotkań mediacyjnych objęte są tajemnicą, nie można powoływać się na nie w trakcie trwania procesu. Mediator nie może być świadkiem w procesie, chyba, że obie strony wyrażą taką wolę. Sąd otrzymuje jedynie krótki protokół z mediacji i szczegółowa ugodę stron, która zawiera rozstrzygnięcie konfliktu na dziś i na przyszłość.

Mediacje kończą się ugodą tylko wówczas gdy strony konfliktu tak zdecydują.

Dodaj komentarz